KHÓA HỌC DÀNH CHO?

Bạn mong muốn tăng band

 • Bạn cố gắng thời gian dài nhưng vẫn không tăng được band.
 • Bạn đã hoàn thành khóa học IELTS Intermediate hoặc trình độ tương đương 5.0.
 • Muốn ôn luyện chuyên sâu 4 kỹ năng hướng tới band điểm 6.5.
Khóa học dành cho ai

MỤC TIÊU ĐẦU RA

Listening:

 • Nghe hiểu các bài hội thoại và độc thoại với chủ đề thông dụng.
 • Đạt tối thiểu 36/40 đúng câu dưới điều kiện phòng thi.

Speaking:

 • Trả lời trôi chảy Part 1; Trình bày trôi chảy part 2; Trả lời tất cả các câu trôi chảy Part 3.
 • Ít nhất 10 discourse markers, 10 idiomatic terms.

Reading:

 • Đọc hiểu các bài đọc với chủ đề thông dụng và một số chủ đề học thuật.
 • Đạt tối thiểu 36/40 câu đúng.

Writing:

 • Hoàn thành task 1 ở các dạng change-over-time, comparison, maps, process.
 • Hoàn thành essay với nhiều chủ đề khác nhau.

CHỦ ĐIỂM CẦN BIẾT

 • Urban and rural life
 • Health
 • Art and architecture
 • Finance and business
 • History
 • Science and technology
 • Television, news and current affairs
 • Culture
 • Urban and rural life
 • Health
 • Art and architecture
 • Finance and business
 • History
 • Science and technology
 • Television, news and current affairs
 • Culture
 • Child development
 • Job
 • Online learning
 • Teacher’s roles
 • Celebrities
 • Advertising
 • Traffic
 • The government
 • Language
 • Cultures and History
 • Animals
 • Crimes
 • Social issues*
 • Describing changes (task 1)
 • Comparison (task 1)
 • Describing maps (task 1)
 • Describing processes (task 1)
 • Home / hometown
 • Work / Study
 • Focasted topics

DẠNG BÀI CẦN BIẾT

 • Completion (sentence, summary, table, note etc.)
 • Multiple choice
 • Pick from a list
 • Labelling the diagram
 • Completion (sentence, summary, table, note etc.)
 • Multiple choice
 • Matching (headings, information, features, sentence endings)
 • True, false, not given
 • Yes, no, not given
 • Labelling the diagram
 • Giving opinions
 • Discussion
 • Pros and Cons
 • Causes-problems-solutions
 • 2-part/Mixed
 • Describing changes (task 1)
 • Comparison (task 1)
 • Describing maps (task 1)
 • Describing processes (task 1)
 • Describing people
 • Describing a place
 • Describing experiences
 • Describing media
 • Describing objects
 • Describing hobbies & activities
 • Describing other topics

VĂN PHẠM CẦN BIẾT

 • Essential tenses
 • Modals
 • Part of Speech
 • Article
 • Quantifiers
 • Adverbial clause of time
 • Adverbial clause of cause-result
 • Ways of indicating purposes
 • Conditionals
 • Noun clause
 • Relative clause
 • Nominalisation
 • Advanced structures*
 • Basic linkers
 • Fillers
 • Discourse markers

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Cam kết đầu ra: 5.5 – 6.5+

Thời lượng: 35 buổi học (70 giờ học) 

Nội dung và giáo trình

IELTS ADVANCED được tổng kết và chọn lọc nội dung từ nhiều bộ giáo trình nổi tiếng trên thế giới như:

 • Soulutions
 • Pronuciation In Use
 • Vocabulary for IELTS

Học phí:

16.000.000đ

14.400.000đ

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo IELTS

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Đăng ký thi thử và học thử miễn phí để trải nghiệm hệ thống học tiếng Anh Toàn Diện 4 Kỹ Năng, TOEIC 4 Skills, IELTS đã giúp hơn 20.000+ học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn!