Du học Canada

TẠI SAO NÊN DU HỌC CANADA

Đại học chất lượng

26 trường nằm trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS 2020)

Việc làm thêm hấp dẫn

Sinh viên được làm thêm 20h/tuần và không giới hạn trong thời gian nghỉ

Ở lại sau tốt nghiệp

Sinh viên quốc tế có thể ở lại làm việc đến 3 năm tại Canada sau tốt nghiệp

Cơ hội định cư rộng mở

Canada có chính sách định cư rộng với nhu cầu nhập cư hàng triệu người.

DU HỌC CANADA THEO BẬC HỌC

Hệ thống giáo dục Canada
Độ tuổi và bậc học Yêu cầu
Tiểu học (Elementary)
 • Lớp 1 ( 6 – 7 tuổi)
 • Lớp 2 ( 7 – 8 tuổi)
 • Lớp 3 ( 8 – 9 tuổi)
 • Lớp 4 ( 9 – 10 tuổi)
 • Lớp 5 ( 10 – 11 tuổi)
 • Lớp 6 ( 11 – 12 tuổi)
 • Lớp 7 (12 – 13 tuổi)
 • Lớp 8 (13 – 14 tuổi)
 • Điểm trung bình từ 6.5 trở lên trong 2 năm gần nhất
 • Đa số các trường không yêu cầu đầu vào, bạn sẽ có bài kiếm tra toán, tiếng anh
Trung học (Secondary)
 • Lớp 9 (14 – 15 tuổi)
 • Lớp 10 (15- 16 tuổi)
 • Lớp 11 (16- 17 tuổi)
 • Lớp 12 (17 – 18 tuổi)
 • Lớp 12+ (17+ tuổi)
 • Điểm trung bình từ 6.5 trở lên trong 2 năm gần nhất
 • Đa số các trường không yêu cầu đầu vào, bạn sẽ có bài kiếm tra toán, tiếng anh
Các loại trường cao đẳng Yêu cầu
 • Cao Đẳng cộng đồng (Community College)
 • Cao Đẳng đại học (University College)
 • Cao đẳng nghề (Technical Institute/ Career College)
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Điểm trung bình từ 6.5 trở lên trong 3 năm gần nhất
 • IELTS: 6.0 trở lên (trên 5.5 đối với từng kĩ năng) tương đương TOEFL 71 điểm bạn có thể đăng kí tham gia học khóa học tiếng anh trước nếu chưa có IELTS
Độ tuổi Yêu cầu
Từ 18 tuổi trở lên
 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng
 • Điểm trung bình 7.0 trở lên trong 3 năm học gần nhất
 • IELTS 6.5 trở lên (tất cả các kĩ năng trên 6.0) hoặc to TOEFL trên 90 điểm. Bạn có thể đăng kí tham gia học khóa học tiếng anh trước nếu chưa có IELTS
Độ tuổi Yêu cầu
Đã tốt nghiệp đại học
 1. GPA: yêu cầu 3.0/4 hoặc 7.0/10
 2. IELTS từ 6.5 trở lên (không có kĩ năng nào dưới 6.0)