KHÓA HỌC DÀNH CHO?

Kỹ năng làm bài còn hạn chế

 • Khó xác định được các yêu cầu câu hỏi khác nhau.
 • Các chiến thuật làm bài chưa có hệ thống và logic.
 • Chưa có các tips, tricks hay để làm bài chính xác.

Bạn có kiến thức nền tảng nhưng chưa vững

 • Vốn từ vựng còn hạn chế.
 • Phát âm còn sai, giọng điệu còn ngắc ngứ, đơn điệu.
 • Chưa viết hoặc nói được câu dài, phức tạp.
Khóa học dành cho ai

MỤC TIÊU ĐẦU RA

Listening:

 • Nghe hiểu các bài hội thoại và độc thoại với chủ đề thông dụng và một số ít chủ đề học thuật.
 • Đạt tối thiểu 17/40 câu đúng.

Speaking:

 • Trả lời tốt Part 1; Trình bày đúng trọng tâm part 2; Trả lời một số câu theo bố cục Part 3.
 • It nhất 5 discourse markers, 5 idiomatic terms.

Reading:

 • Đọc hiểu các bài đọc với chủ đề thông dụng và một số chủ đề học thuật.
 • Đạt tối thiểu 17/40 câu đúng.

Writing:

 • Hoàn thành task 1 ở các dạng change-over-time, comparison, maps, process.
 • Hoàn thành essay với một số chủ đề thông dụng.

CHỦ ĐIỂM CẦN BIẾT

 • Relationships
 • Places and Buildings
 • Education
 • Work
 • Food and Drink
 • Consumerism
 • Leisure time
 • Fame and the media
 • Natural world
 • The man-made environment
 • Leisure and education
 • The news and media
 • Travel and transport
 • Business and work
 • The natural environment
 • Education systems
 • Festivals and traditions
 • Relationships
 • Places and Buildings
 • Education
 • Work
 • Food and Drink
 • Consumerism
 • Leisure time
 • Fame and the media
 • Natural world
 • The man-made environment
 • Leisure and education
 • The news and media
 • Travel and transport
 • Business and work
 • The natural environment
 • Education systems
 • Festivals and traditions
 • Child development
 • Job switching
 • Online learning
 • Teacher’s roles
 • Celebrities
 • Advertising
 • Traffic
 • The government
 • Social issues
 • Home / Hometown
 • Work / Study
 • Hobbies
 • Food
 • Shopping
 • Clothes
 • Music
 • Reading
 • Sports
 • Television
 • Email
 • Friends
 • Restaurant
 • Festivals
 • Computer
 • Learning Languages
 • Weather/Seasons
 • Animals
 • The Sky
 • The Sea
 • Flowers
 • Photography
 • The rain
 • The colors
 • Travelling
 • Buildings
 • Cooking
 • Memories
 • Sleep
 • Gifts
 • Volunteer work

DẠNG BÀI CẦN BIẾT

 • Completion (sentence, summary, flow-chart, table, note etc.)
 • Multiple choice
 • Matching features
 • Labelling maps and layout
 • Completion (short answer, sentence, summary, table, note etc.)
 • Multiple choice
 • Matching (headings, information, features, sentence endings)
 • True, false, not given
 • Yes, no, not given
 • Describing changes (task 1)
 • Comparison (task 1)
 • Describing maps (task 1)
 • Describing processes (task 1)
 • Giving opinions
 • Discussion
 • Pros and Cons
 • Causes-problems-solutions
 • 2-part/Mixed

VĂN PHẠM CẦN BIẾT

 • Essential tenses
 • Modals
 • Part of Speech
 • Article
 • Quantifiers
 • Adverbial clause of time
 • Adverbial clause of cause-result
 • Ways of indicating purposes
 • Conditionals
 • Noun clause
 • Relative clause
 • Basic linkers
 • Fillers
 • Discourse markers

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Cam kết đầu ra: 4.5+

Thời lượng: 30 buổi học (60 giờ học) 

Nội dung và giáo trình

IELTS FOUNDATION được tổng kết và chọn lọc nội dung từ nhiều bộ giáo trình nổi tiếng trên thế giới như:

 • Prounuciation In Use 
 • Mindset Foundation
 • Vocabulary for IELTS
 • Grammar for IELTS

Học phí:

11.000.000đ

9.900.000đ

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo IELTS

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Đăng ký thi thử và học thử miễn phí để trải nghiệm hệ thống học tiếng Anh Toàn Diện 4 Kỹ Năng, TOEIC 4 Skills, IELTS đã giúp hơn 20.000+ học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn!