LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC IELTS TẠI EDP

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

IELTS BASIC

(0-3.5)

BA93 2 buổi/tuần 9h-11h 04/04 50h
BA94 2 buổi/tuần 14h-16h 08/04 50h
BA95 2 buổi/tuần 18h-20h 06/04 50h

IELTS FOUNDATION

(3.5-4.5)

FO91 2 buổi/tuần 20h-22h 10/04 60h
FO92 2 buổi/tuần 9h-11h 13/04 60h
FO93 2 buổi/tuần 14h-16h 15/04 60h

IELTS INTERMEDIATE

(4.5-5.5)

IN73 2 buổi/tuần 18h-20h 21/04 60h
IN74 2 buổi/tuần 20h-22h 26/04 60h

IELTS ADVANCED

(5.5-6.5)

AD62 2 buổi/tuần 14h-16h 14/04 70h
AD63 2 buổi/tuần 16h-18h 28/04 70h
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

IELTS BASIC

(0-3.5)

BA76 2 buổi/tuần 9h-11h 7/04 50h
BA77 2 buổi/tuần 14h-16h 3/04 50h
BA78 2 buổi/tuần 18h-20h 4/04 50h

IELTS FOUNDATION

(3.5-4.5)

FO90 2 buổi/tuần 20h-22h 13/04 60h
FO91 2 buổi/tuần 9h-11h 15/04 60h
FO92 2 buổi/tuần 14h-16h 16/04 60h

IELTS INTERMEDIATE

(4.5-5.5)

IN76 2 buổi/tuần 18h-20h 20/04 60h
IN77 2 buổi/tuần 20h-22h 24/04 60h

IELTS ADVANCED

(5.5-6.5)

AD62 2 buổi/tuần 14h-16h 19/04 70h
AD63 2 buổi/tuần 16h-18h 26/04 70h

Đăng ký tư vấn khoá học IELTS tại EDP